Windor Bt.

Gyorsuló világunkban egyre kevesebb idő jut a fontos dolgokra, ezért csak a leg­lé­nye­gesebb­nek ítéltekre összpontosítunk elegendő figyelmet. Gyakran így van ez a könyv­kiadás­ban is. Ma már talán nem is az író alkotása és a szöveg veretes kimunkálása az elsődleges, hanem a marketing, és ami első pillantásra látható, a könyvborító.

Akarva-akaratlanul mi, köny­ve­sek is hozzá­járulhatunk e jelenség erősítéséhez, hiszen elő­fordul­hat, hogy a kiadási folyamat során elapad az energia, s így a könyvfedél alatt rejtőzködő ne­mes bel­sőre, a szövegre már kevesebb odafigyelés jut.

Vélem, a minőség nem korfüggő, és nem csak a szembeötlő érdemli meg a figyelmet. A ké­pek és a műalkotás­szerű könyvborítók képesek összetett jelentéseket közvetíteni, ám a konyha­kész lát­vány konzervétel az emberi elmének; valaki már kifőzte, megfűszerezte; nekünk „csak” fo­gyasz­tani kell. A szövegből ellenben a szellem és lélek együtt alkotja meg a képi világot, így megítélésem szerint a könyvbelső nem lehet kevésbé fontos a külsőnél.

A betű, az írott szöveg is méltó az odaadó törődésre. Mi ezt a megközelítést visszük tovább: a klasszikus hagyományokat ötvözzük a modern megoldásokkal. Lehető­ségeinken belül – gondos szövegműveléssel és következetes tördeléssel – azon fára­dozunk, hogy korunkban és a jövőben ne csak a képolvasás virágozzék, hanem fejlődjön az értő szöveg­olvasás is; és minél tovább fennmaradjon, összetartson bennünket a mi ékes magyar anya­nyelvünk.

Bácsi István cégvezető